Privacy verklaring

Mardenkro B.V., gevestigd aan Geerstraat 8 5111 PS Baarle-Nassau The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://redusystems.nl/

Geerstraat 8
5111 PS Baarle-Nassau
The Netherlands
+31 13 507 7069

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mardenkro B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@mardenkro.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mardenkro B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Mardenkro B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mardenkro B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mardenkro B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mardenkro B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Soort gegevens Bewaartermijn Reden
Personalia Zolang relevant Klantrelatiebeheer
Adres Zolang relevant Klantrelatiebeheer
Nieuwsbrief gebruik 2 Maanden na uitschrijving Administratief
Website gebruik 50 Maanden Website analyse

Delen van persoonsgegevens met derden

Mardenkro B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mardenkro B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mardenkro B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mardenkro B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven. Zie onze cookie-policy voor meer informatie over cookies:
https://www.redusystems.nl/nl/cookie-policy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mardenkro B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@mardenkro.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Mardenkro B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mardenkro B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@mardenkro.com

Cookie beleid

Op het moment dat je onze website bezoekt deelt ReduSystems een aantal verschillende cookies uit aan de bezoeker. Deze cookies zorgen ervoor dat je niet steeds dezelfde dingen hoeft te downloaden wanneer je onze website weer bezoekt, handig toch? Daarnaast worden deze cookies ook gebruikt om ons te laten inzien hoe jij onze website gebruikt, wat je leuk vindt aan onze website en wat juist niet. Deze cookies worden opgeslagen per browser totdat jij jouw cookies weer verwijdert. Wanneer je onze cookies eerst accepteert en er later weer van af wil kun je deze zelf verwijderen, we leggen je dit in ons cookiebeleid uit.

Waar gebruiken wij cookies voor?
Aan de hand van deze cookies verbeteren wij onze website zodat jij onze website op een betere manier kunt gebruiken en beleven. Daarbij dragen de cookies ook bij aan de snelheid van toekomstige sessies op onze website.

Welke cookies gebruiken wij precies?
Analytische cookies
Door Google worden er cookies geplaatst om het gebruik van onze website door de bezoeker inzichtelijk te maken, wij kunnen bijvoorbeeld de volgende dingen zien:

 • Hoe vaak de website bezocht wordt;
 • Welke browser de bezoeker gebruikt om de website te bezoeken;
 • Vanaf welke pagina de bezoeker op onze website is gekomen;
 • Hoe lang de bezoeker op onze website blijft;
 • Van welke functies en pagina's de bezoeker gebruik maakt.

Tracking cookies door ons
Hierin worden twee soorten cookies onderscheiden, sessie-cookies en cookies die voor een langere tijd worden opgeslagen. Door middel van de sessie-cookies verkrijgen we inzicht in uw gedrag op onze website, de cookies die voor langere tijd worden opgeslagen zorgen ervoor dat wij u herkennen als u onze website de volgende keer bezoekt.

Tracking cookies door derden
Met jouw toestemming plaatsen derden cookies die gekoppeld zijn aan jouw device. Door deze cookies kunnen zij bij houden welke pagina's je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres en e-mailadres wanneer die bij ons bekend zijn. Dit wordt alleen gebruikt om advertenties af te stemmen om deze zo relevant mogelijk te maken.

Social media buttons
Op onze website vind je social media-knoppen, zoals bijvoorbeeld van Facebook. Deze knoppen worden door middel van codes op onze website geplaatst, hierdoor worden er ook gelijk cookies geplaatst. Hier hebben wij dan ook geen invloed op.

Cookies verwijderen
Stel dat je je cookies wilt verwijderen omdat je niet meer optimaal gebruik wilt maken van de website kun je onderstaand per browser zien hoe je dit doet.

Tot slot
Dit cookiebeleid is op 9 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in ons cookiebeleid zullen wij deze via deze pagina naar u communiceren. Kijk dus regelmatig op deze pagina om op de hoogte te blijven van wijzigingen in ons cookiebeleid.